Search form

MANEUTNYI 24:14

14Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö yik minṙöinylen, Ihih yin höng ngöh hökken ai, hanööngen ai yih hēk in yīö: yĕh meuk, in yīö an Āròn Hör inrē: öp töng chööḵnyu, hökngen ò nö yihtöre nö in cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index