Search form

MANEUTNYI 25:21

21Ngaich më-eṅ min vītö ngam anūichö miṙēlōn i kui ngam kasòng Chöngö; ël ngam kasòng Chöngö tī me-eṅ chaphöt ngam minkahngö kanô-en ngam kahëtö Chu min in meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index