Search form

MANEUTNYI 25:22

22In e Chin min meukkūö meh, ngaich löknyö kui ngam anūichö miṙēlōn ṙô Chū-ö min vë-ekūö meh, löknyö hôi minë tö nët kërup i kui ngam kasòng Chöngö ngam minkahngö kanô-en, tö nup taṙòkhöre kahëtö Chu min in meh inchöngten yip kūön Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index