Search form

MANEUTNYI 26:24

24Ngaich anū-ö min inrē nö hachāpö nö lā taṙeūḵ, ngaich ngatī inlahen min anū-ö nö ṙòkhöre söl lātulöng nö pōktöre kūö: ngaich anū-ö min nö kö chehen u nyöre; anū-ö min mi-i minë tö nët sinkeukngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index