Search form

MANEUTNYI 28:1

Chinhë-nen Yip Kūönṙô

(Man 39.1-7)

1Kēten Āròn me-eṅ öp kahëm meh, tö yip kūön kikōnyö in ò, nö röhta nö in meh nö ṙā-ang in yip kūön Israĕl, hòṅ ò nö meukṙen Chu nö el chūök Kūönṙô, ang Āròn Nātap, Apihū inrē, Elīēsör, Itamār inrē, yip kūön Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index