Search form

MANEUTNYI 28:3

3Ngaich ṙòkhöre yip tö akahaṙa nö vë-evkūö tö meh min, yip tö hatööḵlöng ellōn tö chu min tö mikah, hòṅ cha nö vī in yut Āròn nö ahetlen ò, hòṅ ò nö meukṙen Chu nö i chūök Kūönṙô.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index