Search form

MANEUTNYI 28:30

30Ngaich me-eṅ min chaphöt nup Urim, Tumim inrē el ngam lanak elngòh inkaha fālen, in Āròn min anū-ö kamtö öp fanöinylö ò, ip hē ò nö kuhēthötre nö i kūö ngam Mā Tēv: ngaich Āròn min nö keun ngam inkaha fālen yip kūön Israĕl kamtö öp fanöinylö ò nö i kūö ngam Mā Tēv nöng örheūheu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index