Search form

MANEUTNYI 28:4

4Në nun inyut tö vī-i min tö cha, hĕng lanak elngòh, hĕng efòt, hĕng tökiröng inyut, hĕng inyut alaha inrē, hĕng sapīöv, hĕng sörplis; vī töhet cha-a min inrē inyut Āròn öp kahëm meh, tö yip kikōnyö kūön ò inrē, hòṅ ò nö meukṙen Chu nö el chūök Kūönṙô.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index