Search form

MANEUTNYI 28:41

41Hayutlö u min me-eṅ in Āròn öp kahëm meh, in yip kikōnyö kūön ò inrē in ò; hachāmö cha inrē, hatööḵöl eltī cha, ahetlen cha inrē, hòṅ cha nö meukṙen chu nö i chūök Kūönṙô.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index