Search form

MANEUTNYI 29:21

21Ngaich më-eṅ min kēḵ ngam mahām ngam el ngam tahāklö, ngam tavī-i incham inrē, kichenytö e in Āròn, i mat nup inyut ò inrē, in yip kikōinyö kūön ò, i mat nup inyut yip kikōinyö kūön ò inrē in ò: ngaich min anga-aṅ nö het, tö nup inyut ò, yip kikōinyö kūön ò inrē, tö nup inyut yip kikōnyö kūön ò inrē in ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index