Search form

MANEUTNYI 29:28

28Ngaich angū-ö min nö tö örheūheu nö lumnööṙö Āròn tö yip kikōinyö kūön ò inrē nö tī yip kūön Israĕl: pò e nö töhatāilöng nö tökētu: töhatāilöng min angū-ö nö tökētu nö aṅ i yip kūön Israĕl, aṅ i nup kahëtö cha nup tökētu inlām, nup hatāilö cha nö tökētu nö i ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index