Search form

MANEUTNYI 29:41

41Ngaich öp tahëng kōiny sīṅp min nö kētu tö meh tö harap, ngaich höng sā tīre min më-eṅ tö nup nyā-aṅkūö tökētu tö peuheū ane inrē sā öp tö-ôkö tökētu, nö tötahūsa, tökētu nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index