Search form

MANEUTNYI 29:9

9Ngaich me-eṅ min fūmlen cha tö sörplis, Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē, nyëktö nup töngëṅ sapīöv cha inrē: ngaich cha-a min inrē nö Kūönṙô nö lökten ngam töt chanūhuvṙen Chöngö: ahetlen Āròn me-eṅ inrē min tö yip kikōnyö kūön ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index