Search form

MANEUTNYI 3:16

16Kuṙòh, hamūl yip mā i Israĕl, ngöṙô tö cha, meūkö an tö chu Ngam Mā Tēv, ngam Tēv yik yöng yīö, Tēv Aprahām, Isāk, Yāköp inrē, ngöṙô an tö chu, Chöhken yīö chini, meuk nup inlanken yīö chin i Aikup:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index