Search form

MANEUTNYI 3:18

18Ngaich chā-a min nö hang ṙô meh: ngaich më-eṅ yih ip rācha aṅ Aikup, tö yip mā kūö Israĕl inrē, ngaich ngöṙô min yī-ö tö ò, meūkö kūö in tö ngam Mā Tēv, ngam Tēv yip Hīprū: yĕh, vë-ekūö meh in, hökngen ih kiröönngöre el tönyaṅlnyi, lūöi sumkam rô-òlkūö, hòṅ ih kētö tökētu im Mā Tēv, ngam Tēv ih.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index