Search form

MANEUTNYI 30:13

13Ngih ön kahëtö cha min kö i tumtak cha yip mahavāngtöre nö in cha yip tö kaheūkö, ròngti i tö hĕng siköl (rūpiö) tö sā siköl (rūpiö) ngam töhet chūök; (tö nët anāi kēra (lumngan) ön ngih siköl i töhĕng siköl:) tökētu nö i ngam Mā Tēv öp tö ròngti siköl (rūpiö).

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index