Search form

MANEUTNYI 32:11

11Ngaich Môsös nö vë-ekūö ngam Mā Tēv ngam Tēv ò nö hòṅ aṙētu ṙô, nö ngö ṙô, Mā Tēv, kūöyòh öng ngam lanīnö Meh nö ṙāich nö i vē tarik Meh, vē kahënyö Meh nö ṙāngö ngam panam Aikup öm hol tö minhôiṅyöre kumlēḵ këlre inrē?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index