Search form

MANEUTNYI 32:29

29Ngaich ngö ṙô Môsös, Ahetlöre yin töngamuh i ngam Mā Tēv, tön kö fëlngö kūönre yin tö kikōnyö, kö fëlngö mëm, kahëmre inrē; hòn kētö inkôlò yīö ang i ngih sakāmö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index