Search form

MANEUTNYI 33:22

22Ngaich ngö inlanhen angū-ö min, Yē ap lanöökö Chu nö chööḵöng umuh, ngaich Chu-ö min chaphöt meh el kinluhu ngam ihong ngaich ruptö kui meh tö këlre hanöng saha Chu chööḵöng umuh:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index