Search form

MANEUTNYI 34:20

20Nup lanòh kōiny kūön köttö haṙëni tö meh tö kōiny kūön sīṅp: ngaich yē meh öt haṙënngen ò, lireukngö likeun ò më-eṅ. Ṙòkhöre yip lanòh yip kūön meh kikōnyö nö haṙëniṙen tö meh. Öt hĕng tak min tömeūkö nö i kūö Chu nöng chanlööpṙen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index