Search form

MANEUTNYI 34:29

Yòntī Ang Môsös Nö Ṙa-angkui Sīnāi

29Ngaich ngö inlahen angū-ö hē Môsös nö yônti nö ṙā-ang kui ngam rôngö Sināi nö kumtö nuk tö nët tömitāk ihong ök tökô-en inmeuktö nö eltī Môsös, hē Môsös nö yônti nö ṙā-ang kui öp rôngö öt akahngen uk alaha kūöre anga-aṅ nö angāṅya, isaha ò nö vë-ekūö Ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index