Search form

MANEUTNYI 34:6

6Ngaich ngam Mā Tēv nö chööḵöng kūö ò ngaich ṙô-òv, Ngam Mā Tēv, Ngam Mā Tēv, Tēv an tööḵlö tö miṙēlōn neūkölōn inrē, töt veūtö lanīnö, tö pōyen miṙēlōn i tö köṅnyu aṙēlö;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index