Search form

MANEUTNYI 34:9

9Ngaich ngö rô anga-aṅ, Yē chu töngamuh tö inkôluṙô i kūö meh, ō Mā vë-ekūö meh chin hökngen ngam Mā, nö kiröönngöre nö in ih; tön tökëhe likeun yin vē tarik; aṙēlö kanöölö tökööl ih inrē, ngaich kēḵĕ ih öi amin meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index