Search form

MANEUTNYI 38:21

Humlum Tö Vītu El Ngam Inrūkui Ngam Mā

21Ngih öng yih ṙôken nup chehen ngam rūkui inmūlö, ngam rūkūi inmūlö tökô-en inmeuktö, sā kinṙeūkö u, i Chöngö Môsös, nö i la-en yip Lēvī, nö löktö eltī Itamār, ök Kūönṙô kūön Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index