Search form

MANEUTNYI 39:21

21Ngaich cha-a nö nyëktö ngam lanak elngòh i nup töchuvī-ël in e nö i nup töchuvī-ël im efòt nö aṅtī tö lēs tölingūṅ, pòn hōtö e nö kui öp tömilichngen kinpātö sörplis ngam efòt hòṅ ngam lanak elngòh inrē nö öt tayōla nö im efòt sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index