Search form

MANEUTNYI 4:7

7Ngaich ngöṙô angā-aṅ nö hēk, Hayulhöt këlre man elngòhre hēk. (Ngaich angā-aṅ nö hayulhöt këlre nö hēk. Ngaich hē ò nö hōknyö e nö ṙā-ang elngòhre, vīngöre angū-ö hēk nö sā nup alaha ò tahëng.)

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index