Search form

MANEUTNYI 4:9

9Ngaich yē cha min nö ötrēhĕn nö ṙātö ellōnre im innëtö minkahngö ötrēhĕn nö hangṙô meh, ngaich më-eṅ kē mak ngam tahël, ngaich ṙöhtö e nö el tanyô; ngaich ap mak ap kahë meh el ngam tahël, nö vīngöre min nö mahām nö el tanyô.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index