Search form

MANEUTNYI 5:1

I Kūö Ök Rācha Nā Môsös Nāṅ Āròn

1Unôichngöre nā Môsös nā Āròn nö yih, ngaich ngöṙô tö Fërō, Ngöṙô an ngam Mā Tēv, ngam Tēv Israĕl, Hökngen më tarik chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö ip tö kiröng, nyinā-aṅ in chu nö el nyaṅlnyi.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index