Search form

MANEUTNYI 5:8

8Haköp ṙôken nuk īt vahī cha, hakeunlö u nö in cha, uh yin hakūöṅnngö u nö hĕng hang: tön ṙahata yin; lökten cha nö ngöṙô, Hökngen ih kētö tökētu im Tēv ih.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index