Search form

MANEUTNYI 6:1

1Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Min man meuk tī chu tö Fërō: Pò ò min nö hökngöröön cha nö aṅtī tö ngam tökalēḵ këlre, ahōnyen cha min angā-aṅ nö ṙā-ang im panam ò, nö aṅtī tö ngam tökalēḵ këlre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index