Search form

MANEUTNYI 6:8

8Ngaich chū-ö min kēten ap panam yīö, ngam lökten Chu hachônglö këlre Öich kēten e in Aprahām, in Isāk, in Yāköp inrē; kētö e Chin min in yīö nö amin yīö; Chū-ö Chin Yāvē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index