Search form

MANEUTNYI 7:9

9Yē Fërō min nö vë-ekūö nā nö ngö ṙô, Hameuktö pinngangkūö nan: ngaich ngö ṙô min më-eṅ tö Āròn, Kēḵ ngam tinkungre man, kavalten ò i kūö Fërō, i kūö yip tarik ò inrē, ngaich vīngöre min angā-aṅ nö pēch.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index