Search form

MANEUTNYI 8:20

Inṙūöi

20Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Chōholre man, ka-euilö kūö tö peuheū, söklöre i kūö Fërō, yĕh meūkan nö yih nö im mak, ngö ṙô tö ò, Ngö ṙô An ngam Mā Tēv, hökngen yip tarik Chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en Chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index