Search form

MANEUTNYI 8:21

21Ngaich yĕn rö-ö, yē meh öt halöngngen cha nö kiröönngöre, yĕh meuk, tīntö inṙūöi chin min in meh, in yip tarik alaha meh, in yip tarik meh, el nup patī meh inrē: ngaich nup patī yip aṅ Aikup min nö tööḵlö tö inṙūöi, ngam taṙeū inrē chūök cha nö sökhaka.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index