Search form

MANEUTNYI 8:29

29Ngaich ngö ṙô ang Môsös, Yĕh meuk, ngaich chin kiröönngöre ṙā-ang in meh, ngaich vë-ekūö ngam Mā Tēv min, hòṅ nup inṙūöi nö ṙā-ang in Fërō, ṙā-ang i yip tarik alaha meh ṙā-ang in yip tarik meh, huṙöich: höng uh pöri nö michīl ang Fërō nö hēk nö öt hökngen yip tarik nö kiröönngöre, nö kētö tökētu nö im Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index