Search form

MANEUTNYI 8:8

8Ngaich Fërō nö havëten nā Môsös, nā Aròn, ngaich ngö ṙô, Vë-ekūö ngam Mā Tēv, hòṅ Ò nö kēngö në tarôṅt nö ṙā-ang in chu, ṙā-ang i vē tarik chu; ngaich chū-ö min hökngen më tarik nö kiröönngöre, hòṅ cha nö kētö tökētu nö im Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index