Search form

MANEUTNYI 8:9

9Ngaich ngö ṙô Môsös tö Fërō, Ineū-eu chu an tö meh: Ihēṙu ṙô öich min vë-elkui meh, vë-elkui yip tarik alaha meh, vë-elkui yip tarik meh inrē, hòṅ në tarôṅt nö ahātiyö nö ṙā-ang in meh, ṙā-ang patī meh inrē, ngaich höngngöh nö el ngam tahël?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index