Search form

MANEUTNYI 9:8

She

8Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, tö Āròn inrē, Kē tisum man hĕng më-eltī-i, tisum aṅkūö tameūyö, hökngö tī Môsös nö tūilö e nö kū-ö tö el halīöngö, nö i kūö Fërō.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index