Search form

Ranehlö 1:11

11Ngaich ngöṙô ngam Tēv, Hökngen ngam tumlat yēḵ nö aṅkūö tö kiyôp; kunchōn inrē tökulölu; chōn inrē töṙôngu, kö i mihëṙöre tö-aṅhav tö kulölre; ing tumlat: ngaich ngatī angū-ö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index