Search form

Ranehlö 1:12

12Ngaich ngam tumlat nö sīöplö aṅkūö tö kiyôp; Kunchōn tö kulölu ṙòng, kö i mihëṙöre, ane inrē chōn töṙônguvö kö i mihëṙöre, tö-aṅhav tö kulölre: ngaich ngam Tēv nö meūkö e nö löök.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index