Search form

Ranehlö 1:29

29Ngaich ngam Tēv nö ngöṙô, Yĕh meuk, ngaich Chin kē-ĕkūö nāṅ tö kunchōn tö kulölu ṙòng, nö keuheūtlöre, në aṅkūö ngam tumlat nö ṙòkhöre, keuheūtlöre inrē chōn nup töṙônguvö, chōn tökulölu ṙòng; nyā-aṅkūö nāṅ min anū-ö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index