Search form

Ranehlö 11:31

31Ngaich Tīöra nö kēḵ ök kūönre kikōnyö Aprām, Lòt inrē kikōnyö kūön Haran, kikōnyö kūön ök kikōnyö kūön ò, Sarai inrē ök kan kūön ò, Aprām; ngaich kiröönngöre chā-a nö holten cha nö ṙā-ang Ör, panam aṅ Kāltī, nö chuh ip panam Kanā-an, yih chā-a ngaich nö i Haran, ngaich iyöng umuh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index