Search form

Ranehlö 12:12

12Ngaich angū-ö min, tö cha min nö ngöṙô, hē yip aṅ Aikup min nö meūkö meh; Pīhö ò ön ngòh: ngaich fëlngen chu min cha-a, hayöölen meh pöri min chā-a öm aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index