Search form

Ranehlö 12:19

19Kūöyòh öm ngöṙô, Kanānö chu an? Ngaich lökten chu kēḵ an nö pīhöre: meuk ngam pīhöre man ngaich lökten, kēḵ an, ngaich kuṙòh kiröönngöre më-eṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index