Search form

Ranehlö 12:7

7Ngaich ngam Mā Tēv nö meūkö tö Aprām, ngaich ngöṙô, Kēḵtö ngih Chin min panam ip kūön meh: vīlö tahāklö ngam Mā Tēv ngaich angā-aṅ nö umuh, ngam tömeūkö tö ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index