Search form

Ranehlö 13:14

Kū-ö Tö Hepròn Ang Aprāham

14Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Aprām, unôichrit Lòt nö haköhngenre tö ò, Hachônglömatre man, löktökūö im chūökre ngëicha, kū-ö tö kapā, kū-ö tö lòhngö, kū-ö tö chuhöt, kū-ö tö sūng inrē:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index