Search form

Ranehlö 13:8

8Ngaich ngöṙô Aprām tö Lòt, Vë-ekūö meh chin; tā-a un inrāinynguvö yēḵ ihôi hā tömeh töchu inrē, ihôi vē yōm nuā chu tövē yōm nuā meh; tön hanöngkisānöre an.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index