Search form

Ranehlö 13:9

9Röh öng ngam panam nö keuheūtlöre nö ikūö meh? Vë-ekūö meh chin, haköhngenre man yēḵ tö chu: yē meh hòṅ kēḵ ngam lā tavē, ngaich kū-ö tö lā hāmö chū-ö kiröönngöre; hēk yē meh kēḵ ngam lā hāmö, ngaich kū-ö tö lā tavē chū-ö kiröönngöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index