Search form

Ranehlö 15:18

18Im sakāmö angū-ö ngam Mā Tēv nö Vītö kinlēḵngôṅ nö in Aprām, nö ngöṙô, ngaich Chin kēḵtö ngih panam ip kūön meh, löktökūö ngam tahël Aikup söl im tökiröng tahël Yufaritīs:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index