Search form

Ranehlö 15:2

2Ngaich ngöṙô Aprām, Ō Mā Yāvē, suh ap min tī Meh in chu, töchu yih öt kūönu, ngaich angā-aṅ min tö-amīnuvö töng patī chu ang Tamesek Ēlīsör?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index